Aktualności

Na podstawie par.18,ust.4, pkt a oraz ust.5,7,8 Statutu SWP oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia nr 18/2013 z dnia 16 października 2013 roku

zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 10 listopada 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, o godz.10.00 w pierwszym terminie i godz. 10.30 w drugim terminie.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez   względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zebranie Zarząd SWP zwołuje w celu:

1. Przedstawienia sytuacji finansowej SWP

2. Podjęcia wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

3. Uzupełnienia składu Zarządu SWP.

Porządek zebrania jest następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie sytuacji finansowej SWP

5. Podjęcie wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

6. Uzupełnienia składu Zarządu.

                                                                 Marek Nowiński

                                                                   Prezes SWP

piątek, 25 październik 2013 20:32 Napisane przez

Zapraszamy na szkolenie oraz bardzo ważne zebranie Członków SWP

Miejsce zebrania: PODR w Boguchwale
Termin: 26 października 2013
Program spotkania:
- godz. 14.00 - zebranie Zarządu SWP,
- godz. 16.00 - zebranie ogólne Członków SWP,
- godz. 17.00 - szkolenie "Ocena techniczna młodych win" (we własnym zakresie); prosimy o przyniesienie próbek młodych win z rocznika 2013,
- godz. 19.00 - szkolenie "Ocena konkursowa win w/g skali OIV" (kolekcja win z konkursu Galicja Vitis).


Na zebraniu ogólnym omawiane będą niezwykle istotne dla przyszłości Stowarzyszenia tematy w świetle zaplanowanego na 10 listopada Nadzwyczajnego Zebrania Walnego (sytuacja finansowa, zmiany w składzie Zarządu, ocena pracy Zarządu, przyszłość Stowarzyszenia itp.). Wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Stowarzyszenia zapraszamy serdecznie na najbliższe spotkanie.

niedziela, 20 październik 2013 10:15 Napisane przez