Aktualności

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SWP, na posiedzeniu w dniu 10.11.2013 r., dokonano zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

Obecnie Zarząd SWP stanowią:

Roman Myśliwiec - Prezes Zarządu SWP
Marek Nowiński -   Wiceprezes Zarządu SWP
Ewa Wawro - Sekretarz SWP
Krzysztof Kotowicz - Skarbnik Zarządu SWP
Paweł Lisak - Członek Zarządu SWP
Ryszard Janda - Członek Zarządu SWP
Radosław Froń - Członek Zarządu SWP

Przypominamy, że na stronie SWP, w części dostępnej tylko dla Członków, w zakładce „Dokumenty”, dostępne są protokoły z zebrań Zarządu, jak i podejmowane uchwały.

poniedziałek, 11 listopad 2013 09:02 Napisane przez

Na podstawie par.18,ust.4, pkt a oraz ust.5,7,8 Statutu SWP oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia nr 18/2013 z dnia 16 października 2013 roku

zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 10 listopada 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, o godz.10.00 w pierwszym terminie i godz. 10.30 w drugim terminie.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez   względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zebranie Zarząd SWP zwołuje w celu:

1. Przedstawienia sytuacji finansowej SWP

2. Podjęcia wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

3. Uzupełnienia składu Zarządu SWP.

Porządek zebrania jest następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie sytuacji finansowej SWP

5. Podjęcie wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

6. Uzupełnienia składu Zarządu.

                                                                 Marek Nowiński

                                                                   Prezes SWP

piątek, 25 październik 2013 20:32 Napisane przez