piątek, 25 październik 2013 20:32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

Napisane przez 

Na podstawie par.18,ust.4, pkt a oraz ust.5,7,8 Statutu SWP oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia nr 18/2013 z dnia 16 października 2013 roku

zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 10 listopada 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, o godz.10.00 w pierwszym terminie i godz. 10.30 w drugim terminie.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez   względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zebranie Zarząd SWP zwołuje w celu:

1. Przedstawienia sytuacji finansowej SWP

2. Podjęcia wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

3. Uzupełnienia składu Zarządu SWP.

Porządek zebrania jest następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie sytuacji finansowej SWP

5. Podjęcie wspólnej decyzji o krokach prawnych i naprawczych w SWP

6. Uzupełnienia składu Zarządu.

                                                                 Marek Nowiński

                                                                   Prezes SWP

Czytany 2935 razy