wtorek, 04 luty 2014 21:24

23 lutego Walne Zebranie Członków SWP

Napisane przez 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia
            nr 5/2014 z dnia 26 stycznia 2014 r.

Na podstawie par. 18, ust.3, pkt b oraz ust. 8, w związku z par.19 ust. 2, pkt. a,e i f Statutu SWP zwołuje się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 23 lutego 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale,ul. Tkaczowa 146, w sali A, o godz.10.00 w pierwszym terminie i na godz.10.30 w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

Program zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych.
4. Sprawozdanie Zarządu SWP za 2013 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
7. Dyskusja.
8. Głosowanie wniosku uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu SWP.
9. przyjęcie nowego Statutu SWP,
10. Przedstawienie planu pracy oraz planu finansowego SWP na 2014 rok.
11. Dyskusja.
12. Odwołania od decyzji władz SWP.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Sekretarz SWP                                                                           Prezes SWP

               Ewa Wawro                                                                    Roman Myśliwiec

 

Czytany 2475 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 luty 2014 21:29