piątek, 30 styczeń 2015 16:14

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SWP

Napisane przez 

Na podstawie Statutu SWP oraz Uchwały Zarządu z dnia 18 stycznia 2015 roku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, na dzień 22 lutego 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w sali C, o godz.12.00 w pierwszym terminie i na godz.12.30 w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

Program zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu SWP za 2013 rok.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Głosowanie wniosku uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu SWP.
7. Przedstawienie planu pracy oraz planu finansowego SWP na 2014 rok.
8. Dyskusja.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

                                                                Prezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

                                                                                      Roman Myśliwiec

 

Czytany 2563 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 styczeń 2015 16:16