czwartek, 04 luty 2016 08:31

Uwaga! 28 lutego Walne Zebranie Członków SWP

Napisane przez 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.

Na podstawie §18, ust.3, pkt b oraz ust. 8, w związku z §19 ust. 2, pkt. a, e i f SWP zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 28 lutego 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w sali C, o godz.10.00 w pierwszym terminie i na godz.10.30 w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Program zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Zarządu SWP za 2015 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja.

7. Głosowanie wniosku uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu SWP.

8. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SWP.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Sekretarz SWP                                                                            Prezes SWP

 Ewa Wawro                                                                              Roman Myśliwiec

Czytany 1873 razy