czwartek, 07 luty 2013 00:00

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Napisane przez 

Działając na podstawie paragrafu § 18 Statutu SWP, Zarząd Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, zwołuje na dzień 24 lutego 2013 r. (niedziela), o godz. 11.00 (pierwszy termin) i godz. 11.30 (drugi termin), Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Przed Walnym Zebraniem o godz. 9.00 odbędzie się zebranie Zarządu SWP - jak zwykle jest otwarte dla zainteresowanych Członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy do licznego uczestnictwa!

Wymagane dokumenty na Walne Zebranie (sprawozdania z działalności, szkoleń i finansowe), są zamieszczone w części strony internetowej dostępnej tylko dla członków SWP (zakładka: Tylko dla członków/rubryka: Materiały wewnętrzne). Szczegółowy program Walnego Zebrania w załączniku.

Uwaga: dokumenty na Walne Zebranie nie będą drukowane w ilościach które wystarczą dla wszystkich uczestników zebrania, dlatego zainteresowani powinni wydrukować materiały ze strony samodzielnie.

 

Czytany 2860 razy