niedziela, 24 luty 2013 00:00

Podkarpaccy winiarze wybrali nowe władze

Napisane przez 

Dziś w Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Podsumowano trzyletnią działalność, wybrano nowe władze Stowarzyszenia, omówiono założenia i tezy programowe na kolejną kadencję.

 W tym roku skończyła się trzyletnia kadencja Zarządu SWP. Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili dotychczasową działalność i pracę ustępującego Zarządu, czego wyrazem było jednogłośne udzielenie absolutorium za 2012 r.

Wybory nowych władz Stowarzyszenia przebiegły sprawnie i spokojnie. Prezesem SWP - jedynym kandydującycm w wyborach na to stanowisko - wybrany został jednogłośnie Marek Nowiński, który pełnił tę funkcję przez ostatnie trzy lata. Zmienił się jednak skład osobowy Zarządu, ponieważ trzech dotychczasowych członków (Andrzej Ligęzka, Jan Kruczak i Tadeusz Kruczek) zrezygnowało z ponownego kandydowania. Bezpośrednio po WZCz nowy Zarząd ukonstytuował się.

Zarząd SWP tworzą:
Marek Nowiński - prezes
Roman Myśliwiec – wiceprezes
Ewa Wawro - sekretarz
Bogdan Kasperek – skarbnik
Krzysztof Kotowicz - członek Zarządu
Paweł Lisak - członek Zarządu
Ryszard Janda - członek Zarządu

Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowi jej członkowie nie zgodzili się na ponowne kandydowanie do tego bardzo ważnego organu Stowarzyszenia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Damian Futera – przewodniczący KR
Marek Dzięglewicz – członek KR
Leszek Szczęch – członek KR.

Wybrano skład Sądu Koleżeńskiego:

Tomasz Lula
Mateusz Paciura
Marcin Płochocki.

Zarząd przedstawił Walnemu przygotowane wcześniej założenia i tezy programowe na kolejną kadencję. Priorytetem mają być działania zmierzające do udoskonalenia polskiego prawa w zakresie uproszczenia procedur związanych z legalną sprzedażą wina i dostępem do środków ochrony roślin. Na szeroką skalę kontynuowana będzie działalność edukacyjna SWP. Rozwinięty ma być także system wsparcia i wzajemnej pomocy między członkami SWP, związanej z działalnością winiarską.

Zaproponowany ramowy plan działań przyjęty został przez Walne jednogłośnie.

Ewa Wawro

Czytany 3218 razy