PODZIĘKOWANIA USTĘPUJĄCEMU ZARZĄDOWI SWP

Członkowie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia wraz z nowymi władzami SWP, składają serdeczne podziękowania ustępującemu Zarządowi za wieloletnią pracę i wniesiony wkład w rozwój Stowarzyszenia. Życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności na rzecz rozwoju i promocji podkarpackiego i polskiego winiarstwa. Dziękując, żywimy nadzięję na owocną współpracę, pomoc i dzielenie się własnymi doświadczeniami, wspierającymi działania Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.

 

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA WINIARZY PODKARPACIA

ZARZĄD SWP

  1. Nowiński Marek - prezes SWP
  2. Rosół Dariusz - wiceprezes SWP
  3. Mazurak Dorota - sekretarz SWP
  4. Kotowicz Krzysztof - skarbnik SWP
  5. Froń Radosław - członek zarządu
  6. Ligęzka Andrzej - członek zarządu
  7. Mierzejewski Grzegorz - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Lisak Paweł - przewodniczący komisji
  2. Karbarz Wiesław - członek komisji
  3. Matłok Wacław - członek komisji

Dariusz Rosół

wiceprezes SWP

poniedziałek, 29 luty 2016 09:37 Napisane przez

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.

Na podstawie §18, ust.3, pkt b oraz ust. 8, w związku z §19 ust. 2, pkt. a, e i f SWP zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia na dzień 28 lutego 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w sali C, o godz.10.00 w pierwszym terminie i na godz.10.30 w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Program zebrania:

czwartek, 04 luty 2016 08:31 Napisane przez

W ramach winiarskiej edukacji i enoturystycznej aktywności grupa członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia pojechała zwiedzić winnice w Somló i Badascony, dwóch sąsiadujących ze sobą, cenionych przez enoturystów regionów winiarskich specjalizujących się w winach białych.

wtorek, 26 styczeń 2016 09:24 Napisane przez