Wczoraj odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Przyjęte jednogłośnie absolutorium dla Zarządu nagrodzono gromkimi brawami.

poniedziałek, 23 luty 2015 19:04 Napisane przez

Na podstawie Statutu SWP oraz Uchwały Zarządu z dnia 18 stycznia 2015 roku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, na dzień 22 lutego 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w sali C, o godz.12.00 w pierwszym terminie i na godz.12.30 w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

piątek, 30 styczeń 2015 16:14 Napisane przez

Szkolenie poprowadzi dr Janusz Mazurek, przygotowując winiarzy do skutecznej ochrony krzewów w nadchodzącym sezonie.

Termin szkolenia: 18 stycznia 2015 r.

Miejsce szkolenia: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale k/Rzeszowa

sobota, 03 styczeń 2015 17:40 Napisane przez